No icon

Świat

500 LAT REFORMACYJNEJ SCHIZMY MARTINA LUTRA ORAZ DZIEŁO ŻYCIA: ŻYDZI I ICH KŁAMSTWA

Dziś mija 500 lat od schizmy protestanckiej rozpoczętej oficjalnie przybiciem 95 tez do drzwi kościoła w Wittenberdze przez dra Martina Lutra 31 października 1517r, podówczas zaledwie 34-latka, płomiennego filosemity, z jednej strony zdegustowanego upadkiem istotnej części Kościoła Powszechnego okupowanego wtedy przez żydowskich marranów z usadowionym na tronie papieskim degeneratem na czele, rozwiązłym, kazirodczym pedofilem sypiającym z własną córką - Rodrigo Borgią, ojcem rodziny wprost z horroru, znanym jako papież Aleksander VI, który oddał ducha diabłu w 1503r., pozostawiając po sobie odrażającą niesławę na wiele kolejnych lat. Trudno było akceptować Kościół pod taką komendą, co nota bene nie stanowiło wyjątku, albowiem na przestrzeni wieków żydowskich papieży tumaniących chrześcijan było całkiem sporo:

„Pani Van Hyning, dziwi mnie Pani zdziwienie. Jest Pani studentką historii – i wie że Borgiowie i Medyceusze to żydowskie rodziny włoskie. Na pewno Pani wie, że byli papieże z obu tych rodów. Może Panią zdziwić to, że mieliśmy 20 żydowskich papieży, a kiedy będzie Pani miała czas, i to zbiegnie się z moim wolnym czasem, pokażę Pani te nazwiska i daty. Z tego dowie się Pani, że: zbrodnie dokonane w imię Kościoła Katolickiego miały miejsce za żydowskich papieży. Liderem inkwizycji był de Torquemada, Żyd”. (Woman’s Voice, 25.11.1953)

Z drugiej strony, Luter był ustawicznie ogłupiany przez żydostwo w Niemczech, nawiedzany przez rabinów, którzy są mistrzami w robieniu ludziom wody z mózgów za pomocą immanentnego im kłamstwa, opisywanego w Piśmie Świętym. Zindoktrynowany absurdalnym patentem judeo-chrześcijaństwa, wierząc w dobre intencje rabinów, którzy pomagali mu tłumaczyć Biblię (można się domyślać, z jakim efektem) wystąpił przeciwko Kościołowi Katolickiemu, jako schizmatyk.

Jednak z wiekiem nabrał rozumu i pod koniec życia opublikował swe najważniejsze dzieło życia zatytułowane: „Żydzi i ich Kłamstwa”. Niestety polskie tłumaczenie nie jest dostępne, postaramy się to zaniedbanie nadrobić.

Rozczarowanie Lutra żydami było potężne. Studiując żydowskie księgi zrozumiał prawdziwą naturę zorganizowanego żydostwa, ich organiczną nienawiść do Jezusa Chrystusa oraz matki Bożej, a także wszystkich ludzi na całym świecie nie będących żydami. Uświadomił sobie, że cynicznie wykorzystali go w celu osłabiania chrześcijaństwa. Ogłosił więc znów w Wittenberdze anty-żydowskie tym razem odezwy w 1543 roku, zatytułowane: „O żydach i ich kłamstwach.” Teksty te są podobne do wypowiedzi Hitlera, który sam będąc żydem mieszkającym spokojnie do późnej starości w Argentynie jak wynika z odtajnionych dokumentów FBI, aby uzyskać poparcie Niemców dochodząc do władzy odwoływał się w swej retoryce do świadomości społecznej Niemców uciskanych i deprawowanych po I wojnie światowej przez żydowski rząd tzw. Republiki Weimarskiej do tego stopnia, że pośród potwornej biedy spowodowanej inflacją wywołaną celowo przez żydostwo, homoseksualizm oraz wszelka perwersja stały się  normą, tancbudy kabaretów z rzekami alkoholu oraz tonami narkotyków zastąpiły biblioteki, a prostytutki w zaawansowanej ciąży wystawały pod latarniami stanowiąc lokalna atrakcję Berlina dla napalonych dewiantów.

Luter nawoływał do palenia synagog, wypędzania żydów, niszczenia żydowskich domów, konfiskowania żydowskich książek religijnych i samego Talmudu oraz pieniędzy, złota i srebra posiadanych przez żydów, jako nabytych poprzez oszustwa i złodziejstwo. Rabini mieli mieć zakaz nauczania w ogóle, a wszyscy żydzi zakaz uprawiania lichwy jak za mądrego króla Solona w starożytnej Grecji, który lichwę słusznie karał gardłem. Kilka cytatów poniżej. Luter przeżył zaledwie trzy lata  od daty ogłoszenia swego najważniejszego dzieła… Najprawdopodobniej padł ofiarą seryjnego samobójcy.

"Żydzi są nieznośnym ciężarem naszym. Narzekają na nas, że ich gnębimy i uciskamy, a tu nie ma wśród nas nikogo, co by na oścież nie otworzył drzwi domów swych, aby wyszli do miejsca, z którego do nas przybyli. Jeszcze byśmy ich podarunkami obsypali na drogę, by się tylko od nas wynieśli. Nie my uciskamy Żydów, jeno Żydzi nas w naszym własnym kraju uciskają, my w pocie czoła pracujemy, a oni spokojnie owoc naszej pracy kradną. Żydzi wymyślają nam od gojów, życzą nam w swych szkołach i modlitwach nieszczęścia i rabują nasze pieniądze i dobra lichwą. Nie wierz lisowi na zielonej łące, nie wierz Żydowi, gdy przysięga. Żyd jest przekonany, że jemu wolno przysięgi nie dotrzymać, tak uczy Talmud." - Martin Luter

"Ale Żydzi są tak zatwardziali, że nie słuchają, choć pokonani zeznaniami nie cofną się ani centymetr. To szkodliwy naród, ciemiężący wszystkich ludzi swoją lichwą i zdzierstwem. Kiedy księciu albo sędziemu dadzą 1.000 florynów, wyduszą z niego 20.000. Musimy ich się strzec”. - Martin Luter

"Żydzi są rasą działającą na podobieństwo dżumy i cholery, rasą dla ogółu tak niebezpieczną, że zasłużyła na wytępienie zanim się jeszcze zrodziła. Żydzi są wyrzutkiem ludzkości, najbardziej zepsutym i niegodziwym narodem na świecie, o mentalności i skłonnościach najpodlejszych z podłych i najbrudniejszych z brudnych." - Martin Luter

Ciekawe jest, że do dziś żyd nawrócony na katolicyzm, traci w Izraelu i wobec rabinów w ogóle, tożsamość żydowską, podczas gdy żyd nawrócony na islam, nadal jest uważany przez rabinów za żyda. Talmud pozwala żydom omijać nakazy judaizmu biblijnego i działać przeciwko gojom za pomocą poparcia dla ruchów wywrotowych, aborcji i rewolucji seksualnej. Stąd taka łatwość organizowania przez żydostwo terrorystów ISIS oraz kierowani nimi poprzez swych agentów jak ‘kalif” Baghdadi, ujawniony szpicel Mossadu oraz wielu, wielu innych. 

Artykuł powstał w oparciu o tekst  prof. Ivo Cypriana Pogonowskiego

Comment