No icon

Świat

JEROZOLIMA , WIELKA NIERZĄDNICA STOLICĄ IZRAELA - TAK CHCĄ WŁAŚCICIELE TRUMPA

Zdalnie sterowany przez zorganizowane żydostwo Donald Trump ogłosił, że stolica Izraela zostanie przeniesiona do Jerozolimy. Oficjalna decyzja zapadła w środę. Na Bliskim Wschodzie rozpętała się burza. Wszyscy się zastanawiają, jakim sposobem Trump może dać Izraelowi coś, czego nie posiada? Dobre pytanie. To jakby współczesny Zagłoba dysponujący Inflantami, tylko znacznie głupszy. Protestują Palestyńczycy, którzy uważają Jerozolimę za własna stolicę okupowaną przez Izrael, co jest zresztą zgodne z prawdą, a postępy żydowskiej okupacji Palestyny od czasu Wielkiej Nakby w 1948r. pokazuje powyższy obrazek.  Protestują islamiści, dla których Jerozolima, a właściwie meczet Al-Aksa jest miejscem świętym, do którego miał pielgrzymować Mahomet, zabrany w podróż przez Archanioła Gabriela, tego samego, który wtłaczać miał Mahometowi mozolnie sury Koranu do głowy przez kilkadziesiąt lat, bo nie mogły się zmieścić. To z kolei oczywisty nonsens, ponieważ obecny meczet był za czasów Mahometa (oraz wcześniej) chrześcijańską bazyliką św. Marii, która dopiero za króla Saladyna w XII w n.e. została przerobiona na  meczet, więc w żaden sposób to miejsce nie mogło być celem pielgrzymki kryptożydowskiego herszta muzułmanów. Za czasów Mahometa meczetów nie było w ogóle, a długo jedynie te, na które przerabiano chrześcijańskie bazyliki, jak najsłynniejszy meczet w Turcji. Protestuje także Arabia Saudyjska, która jako izraelska ekspozytura dąży do wojny religijnej z chrześcijanami. Po odrzuceniu skompromitowanego islamu i ukrzyżowaniu chrześcijaństwa miałaby zapanować jedna religia, oparta na nonsensownym steku głupstw, konglomeracie opowieści dziwnych treści, różnych wątków od Gilgamesza Sumerów, po papirusy Egiptu, znanych jako judaizm ze sfałszowaną z aramejskich Targumów Biblią hebrajską, a w wersji hardcorowej, religia jawnie nienawistna całemu światu "gojów" oparta na Talmudzie, Zoharze i Kabale. 

Mniejsza o przyczyny oświadczenia Trumpa, z których bardzo istotną jest próba ekstremalnej eskalacji wojny religijnej w interesie syjonistycznym w obliczu upadku projektu ISIL na skutek bombardowań przeprowadzonych przez złego Putina, gdyż nic tak nie zaogni sytuacji na Bliskim Wschodzie, jak naplucie w twarz ponad miliardowi muzułmanów. Rozszerzeniem globalnego projektu wojennego będzie prawdopodobnie ogłoszenie przez Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone nie wezmą udziału w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 w Korei Południowej. A to wielka szkoda, gdyż kibice amerykańscy być może mieliby okazję odwiedzenia Pyongyang, stolicy Korei Północnej oddalonej od Seoulu o zaledwie 121 mil.

Pyongyang - stolica Korei Północnej, tej od szalonego Kima

Jednak dziś chcielibyśmy zająć się chwilę Jerozolimą jako taką.  Nieszczęściem zarówno „niewierzących”, czyli fanatycznie, acz bezpodstawnie wierzących w niewiarę, jak i katolików, żydów oraz muzułmanów jest kompletna ignorancja „wiernych” wynikająca głównie z lenistwa. Oczywiście można winić system, media, twierdzić, że światopogląd religijny poszczególnych wyznawców oparty jest na przekazie ich pasterzy, czy kasty kapłańskiej, jednak taka w ogóle nie istnieje poza księżmi katolickimi, o ile nie są zadekowanymi maranami. Istnieją wyłącznie ośrodki urzędowej propagandy. W judaizmie nienawistny jad z piekła rodem sensu stricto szerzą rabini będący cywilami, gdyż pośród żydostwa nie ma w ogóle kapłaństwa, jest natomiast zarząd główny hipokrytów i odwiecznych kłamców zwany sanhedrynem oraz coś na kształt globalnej korporacji. Światopogląd „niewierzących” jest kształtowany przez to samo żydowskie lewactwo, dziś głównie z USA oraz Brukseli, które po przejęciu władzy w rewolucji październikowej 1917r. ustanowiło karę śmierci za „antysemityzm”, burzyło kościoły, ale już nie synagogi.

Analogicznie, w islamie wykoncypowanym przez żydów dla walki z chrześcijaństwem, opartym głównie na judaizmie z eklektycznymi wstawkami nowotestamentowymi i innymi freestyle’owymi kawałkami typu Aleksander Wielki, rolę rabina pełni cywil imam i wciska swój kit niczym tamten współplemieńcom, wybierając staranie wersety z Koranu tak, aby popierały jego zakłamane tezy.

A wystarczy sięgnąć do źródła, a więc do Pisma Świętego Nowego Testamentu będącego księgą wszystkich chrześcijan, w słowie Bożym jedyną doktryną wiary, której komentowanie oraz interpretowanie jest niedopuszczalne, aby przeczytać wprost, iż sanhedryniacy pasący swe bezmyślne barany podający się za żydów nie są żadnymi żydami, tylko synagogą szatana, dziećmi samego diabła:

„Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa”. Marek 8:44

 „Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem” Apokalipsa - do anioła zboru w Filadelfii 3:9

Natomiast Jerozolima to miasto podległych sanhedrynowi złoczyńców, które wybrało mordercę Barabasza, a wydało na śmierć Syna Bożego Jezusa Chrystusa, o czym przypomina Ewangelia:

"A namiestnik, odpowiadając, rzekł im: Jak chcecie, którego z tych dwóch mam wam wypuścić? A oni odrzekli: Barabasza.
Rzecze im Piłat: Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego zowią Chrystusem? Na to wszyscy: Niech będzie ukrzyżowany!
Ten zaś rzekł: Cóż więc złego uczynił? Ale oni jeszcze głośniej wołali: Niech będzie ukrzyżowany!
A Piłat, ujrzawszy, że to nic nie pomaga, przeciwnie, że zgiełk się wzmaga, wziął wodę, umył ręce przed ludem i rzekł: Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego, wasza to rzecz.
A cały lud, odpowiadając, rzekł: Krew jego na nas i na dzieci nasze."
św. Mateusza 27:21-25

To także  - jak mówi Pismo - de facto  Babilon, wielka wszetecznica, miasto zdegenerowane i zepsute, perwersyjne i bałwochwalcze, oparte na siedmiu wzgórzach i rządzące najpierw siedmioma, a potem dziesięcioma królami poddanymi bestii, po którym wskutek gniewu Bożego w ciągu jednej godziny nie zostanie nawet kamień na kamieniu. Spłonie w ogniu.

„A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem.
Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu.
Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni”.
[…]
I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki.
[…]
„I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami,
Z którą wszeteczeństwo płodzili królowie ziemi i upili się winem wszeteczeństwa jej obywatele ziemi.
I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów.
A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu.
A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi.
I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo”

Apokalipsa św. Jana stanowiąca „Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce; to też wyjawił On za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi Który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa, wszystkiemu, co w widzeniu ogląda…” mówi dalej tak:

„I podniósł jeden potężny anioł kamień, duży jak kamień młyński, i wrzucił go do morza, mówiąc: Tak jednym rzutem zostanie strącone wielkie miasto Babilon, i już go nie będzie. I już nie rozbrzmi w tobie gra harfiarzy ani muzyków, ani flecistów, ani trębaczy, już też nie będzie u ciebie mistrza jakiegokolwiek rzemiosła, ani już nie usłyszy się u ciebie huku młyna: I nie zabłyśnie już w tobie blask świecy, i nie usłyszy się w tobie głosu oblubieńca ani oblubienicy; gdyż kupcy twoi byli wielmożami ziemi, gdyż czarami twymi dały się zwieść wszystkie narody.

” A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany.”

Pan został ukrzyżowany w Jerozolimie.

W nim też znaleziono krew proroków i świętych, i wszystkich, którzy zostali pomordowani na ziemi.”

Krew proroków znajduje się na rękach żydów.

Łukasz 11:47-51 "Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. A tak jesteście świadkami i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i prześladować będą. Tak na tym plemieniu będzie pomszczona krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, na tym plemieniu będzie pomszczona."

Ponadto, popkulturowa liczba 666, którą sataniści typu Jared Kushner urzędujący na Fifth Avenue 666 straszą chrześcijan nie jest liczbą szatana, bestii, tylko liczbą człowieka, a liczbę bestii należy dopiero obliczyć, lecz - jak mówi Pismo Święte - do tego potrzebny jest rozum:

„I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło
I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia.
Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.”

Zatem liczbę bestii należy obliczyć. Niestety, mądrość jest współcześnie deficytowa, więc nikt nawet nie próbuje, zadowalając się przeinaczeniem Pisma Świętego dla własnej wygody. Dawniej próbowano. I tak, niemal 500 lat temu Mikołaj Rej w 1565r. napisał dzieło pt.:”APOKALIPSYS To Jest Dziwna Sprawa Świętych Tajemnic Pańskich, które Janowi świętemu gdy był wygnan przez wyznanie wiary świętej na wysep który zwano Pathmos, przez widzenia i przez Anioły rozlicznie zwiastowane były”, w którym możemy przeczytać na stronie 28 przedmowy: „… Kto obliczy od tego pisania Janowego, tedy przypadnie rok 763. To co się po tym na ten czas stało za Pipinusa Cesarza kto chce pewniej wiedzieć, niech sobie historie czyta.”

Mikołaj Rej - karta z APOKALYPSYS

Być może to trop fałszywy i trzeba szukać raczej w Rzymie VIII w n. e., ale tak się składa, że w r 763 urodził się niejaki Harun ar-Raszid z dynastii Abbasydów, który zamordował własnego brata, aby zostać kalifem w Bagdadzie. W Wikipedii na jego temat możemy przeczytać

 „O rzekomych kontaktach Haruna ar-Raszida z Karolem Wielkim (wraz ze szczegółami, w rodzaju podarunku w postaci słonia „od króla Persji Aarona”, bo Harun to właśnie odpowiednik biblijnego Aarona)”.

Zatem Harun ar-Raszid, to żydowski władca Persji – Aaron, wahabita jak współcześnie kryptożydowscy Saudowie, odwiedzający ostatnio synagogę w Paryżu. Za jego panowania kalifat rozciągał się przez całą hiszpańską Kordobę niemal pod Francję. Dopiero król Karol Młot dał odpór muzułmanom pod Poitiers.

Saudowie w paryskiej synagodze  kilka dni temu - wracają do korzeni, do domu swego ojca z piekła

Jerozolima Chrystusowa to zupełnie inne miasto, niemające kompletnie nic wspólnego z tą w Palestynie. Nie będzie w niej także żadnej świątyni jerozolimskiej, pod której murami kiwają się dziś nieszczęśni szowiniści wprowadzeni w błąd przez swoich kierowników, a przedstawianej w Piśmie jako miejsce bałwochwalstwa i degeneracji. 

Dokładny opis nowej Jerozolimy znajduje się w Apokalipsie, którą należy przeczytać w całości, to Jerozolima Boża, zstępująca z nieba: 

„I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma.
I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi, I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe, I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem.
Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga.
I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę Baranka.
I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę, i pokazał mi miasto święte Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga,
Mające chwałę Bożą; blask jego podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu, lśniącego jak kryształ.
Miało ono potężny i wysoki mur, miało dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i wypisane imiona dwunastu plemion synów izraelskich.
Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od zachodu trzy bramy, i od południa trzy bramy.
A mur miasta miał dwanaście kamieni węgielnych, na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka.
A ten, który rozmawiał ze mną, miał złoty kij mierniczy, aby zmierzyć miasto i jego bramy, i jego mur.
A miasto jest czworokątne, i długość jego taka sama, co szerokość. I mierzył miasto kijem mierniczym na dwanaście tysięcy stadiów; długość jego i szerokość, i wysokość są równe.
Zmierzył też mur jego, który wynosił sto czterdzieści cztery łokcie według miary ludzkiej, którą się posłużył anioł.
A mur jego zbudowany był z jaspisu, samo miasto zaś ze szczerego złota, podobnego do czystego szkła.
Kamienie węgielne muru miasta były ozdobione wszelakimi drogimi kamieniami: kamień pierwszy, to jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd,
Piąty sardoniks, szósty karneol, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopras, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst,
A dwanaście bram, to dwanaście pereł; a każda brama była z jednej perły. Ulica zaś miasta, to szczere złoto, jak przezroczyste szkło,
Lecz świątyni w nim nie widziałem; albowiem Pan, Bóg, Wszechmogący jest jego świątynią, oraz Baranek.
A miasto nie potrzebuje ani słońca ani księżyca, aby mu świeciły; oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest Baranek.
I chodzić będą narody w światłości jego, a królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę swoją.
A bramy jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie;
I wniosą do niego sławę i dostojeństwo narodów.
I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota Baranka.
I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka.
Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów.
I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy jego służyć mu będą
I oglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach,
I nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan, Bóg, będzie im świecił i panować będą na wieki wieków.
I rzekł do mnie: Te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać.
I oto przyjdę wkrótce. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi.A ja, Jan, słyszałem i widziałem to. A gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon.
I rzecze do mnie: Nie czyń tego! Jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków, i tych, którzy strzegą słów księgi tej, Bogu oddaj pokłon.”

A więc roszczenia żydowskie odnośnie Jerozolimy, w której miałaby być odbudowana świątynia Salomona to nonsens oraz świadectwo satanizmu, nic ponad to. Być może żyją tam obecnie także przyzwoici lecz otumanieni przez sanhedryn ludzie, niewykluczone, a ostatnie wielkie protesty przeciwko skorumpowanemu Netanjahu, a także przeciw "decyzji Trumpa" zdają się to potwierdzać. Oni z pewnością zostaną ostrzeżeni przed Dniem Gniewu. Już wkrótce.

Artykul stanowi opinię Autora.

Comment

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'Phar' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: