No icon

Świat

UKRAIŃSKA PROWOKACJA W CIEŚNINIE KERCZEŃSKIEJ, CZYLI – CUI BONO?

Kto miał jakiekolwiek wątpliwości co do ukraińskiej prowokacji w Cieśninie Kerczeńskiej, nie może ich już dłużej mieć w świetle faktów ujawnionych w mediach zagranicznych, choćby artykule Finiana Cunninghama z 27.11.2018r., niezależnego dziennikarza brytyjskiego, piszącego przez lata dla The Mirror, Irish Times, czy Independent.
 
Autor referuje samo zdarzenie oraz żałosny cyrk w zdominowanej przez amerykańskich, a de facto żydowskich oszustów Radzie Bezpieczeństwa ONZ, wykręcanie kota ogonem, pominięcie faktu, że to Rosja pierwsza wniosła o zwołanie posiedzenia, gdzie chciała przedstawić  zgromadzone fakty oraz podstawy prawne, dla których aresztowanie 24 członków załogi ukraińskich statków było konieczne, jednak niezawodna – chichot historii - „trojka” zbrodniarzy USA/UK/Francja nie dopuściła ich pod obrady, koncentrując się wyłącznie na antyrosyjskiej propagandzie, którą w świat jak zwykle natychmiast rozdmuchały przygotowane już działania żydowskie media mainstreamu, pełniące funkcję czegoś w rodzaju aparatu propagandy Lenin plus Goebbels 2.0
 
Finian Cunningham ujawnia także nowe fakty potwierdzając logiczne dociekania wielu zdroworozsądkowych komentatorów, że oto pośród załogi znajdowali się oficerowie służb specjalnych Ukrainy (jeśli przyjmiemy dla celów publikacji, że Ukraina ma jakiekolwiek własne służby), którzy mieli jasno wytyczone zadania oraz pełną świadomość, iż płyną, aby wywołać ryzykowny incydent militarny z Rosją, mający służyć szeroko pojętym interesom władców Ukrainy, a więc światowemu żydostwu, coraz żwawiej instalującemu się na polskiej Ścianie Wschodniej i na żyznych czarnoziemach Ukrainy, a więc na wschód od Wisły, czyli na terenach bogatych w ropę naftową dziś Polkom do eksploatacji zakazanych, a eksploatowanych ze sporym sukcesem jeszcze w okresie międzywojennym przez II RP.

Plan nie jest nowy, sięga projektu samego Jakuba Franka, kontynuowanego następnie przez braci duchowych, choć być może również i krwi: Adolfa Hitlera oraz innego syjonisty, twórcy Betaru, żydowskiej młodzieżówki paramilitarnej, notabene stanowiącej  wzorzec dla Hitler Jugend -  Zeeva Żabotyńskiego.
 
Naturalnie, podstawowe pytanie, jakie należy postawić w tej sytuacji, to łacińskie: cui bono? Kto odnosi korzyść z prowokacji, kto jest beneficjentem?

Odpowiedź jest niezmiernie prosta: oczywiście żydzi, ten destrukcyjny element świata odwiecznie dążący do pełnej kontroli zła, nad dobrem. Jednak bez uzasadnienia podany tu pewnik, aczkolwiek w świetle zasady Brzytwy Ockhama w zupełności wystarczający, mógłby zostać sprowadzony ad teoria spiskowa, dlatego konieczne jest krótkie wyjaśnienie z uwzględnieniem szerszego kontekstu, wzięcia pod uwagę całości, a nie li tylko małego ułamka, jakim jest casus ukraiński.

Nie sięgając zbyt daleko w historię ze względu na ograniczenia formy artykułu, musimy zatem połączyć wątki, które wydawałyby się oddzielne, choć w istocie stanowią jedną całość szowinistycznego programu, prowadzącego opętane fałszywym mesjanizmem, ograniczone umysłowo żydostwo do panowania nad światem, spisanego niegdyś jako tzw. Protokoły Mędrców Syjonu, przedstawionego żydowskiej publiczności na Kongresie Syjonistycznym w Bazylei w 1897r., a realizowanego wciąż niezmiernie konsekwentnie na całym świecie, z niewielkimi tylko modyfikacjami. Mamy tam zwierciadlane odbicie dnia dzisiejszego, istne kompendium wiedzy na temat światowej polityki współczesnej, choć spisane już ponad przed wiekiem i wymyślone znacznie, znacznie wcześniej, więc albo prorocze, albo programowe. Skoro swoich proroków opublikowanych w Biblii dla pamięci i ku przestrodze potomnych, aby mogli z pierwszej ręki przeczytać o kondycji odwiecznie podłego plemienia wybranego przez diabła żydzi wymordowali już dawno temu, pozostaje wyłącznie program, który nota bene mówi expressis verbis o celowym degenerowaniu dla interesu partykularnego żydowskiego społeczeństw za sprawą dywersyjnej edukacji, antykultury, szerzenia amoralności, przekupstwa, egoizmów, kłamstwa, pochwały złodziejstwa, pasożytnictwa, rozbicia instytucji rodziny, walki z kościołem, obalania autorytetów, odcinania społeczeństw od korzeni, przekształcania parlamentów w kłótliwe trybuny pustosłowia, ustanawiania prezydentów „spośród naszych kreatur” jako powolnych marionetek, posługiwania się terrorem, a w razie potrzeby armatami amerykańskimi, czy chińskimi. To wszystko i znacznie więcej jest tam zapisane czarno na białym, a pierwsze egzemplarze owych Protokołów wydane drukiem na Zachodzie, znajdujące się dziś w zbiorach British Museum noszą stemple z datą 1903r.

Musimy więc połączyć w całość współczesny globalny terror - z napaściami militarnymi pod przywództwem USA dla interesu syjonistycznego, w których ten jakże koślawy i fałszywy wzorzec demokracji wymordował ca. 30 milionów ludzi, tylko od końca II WŚ. Trzeba znaleźć logiczny związek pomiędzy dewastacją wartości chrześcijańskich w kontrolowanych przez żydostwo ONZ oraz zdalnie sterowanym kominternie UE - z szerzeniem narkomanii i propagandą dewiacji seksualnych, ale nie tylko, bo poprzez system edukacji także psychopatologii przejawiających się np. wyścigiem szczurów oraz nonsensów typu  „gender”. Upadek systemu finansowego opartego na złocie  (jak mawiał JP Morgan: „prawdziwy pieniądz to złoto, reszta to tylko dług”) musimy połączyć z umyślną eliminacją złota, także poprzez otwartą kradzież i wywóz na paletach (Irak, Tunezja, Egipt, Libia, Ukraina, itd.) oraz z masową produkcją fałszywych pieniędzy fiducjarnych, czy nic niewartych derywatów opartych na kredytach „subprime” stemplowanych przez agencje ratingowe najwyższym poziomem zaufania AAA, w końcu na QE umożliwiające pompowanie trupa oszukańczych „giełd papierów wartościowych” poprzez odkup własnych akcji za pieniądze wyczesane z powietrza.
  
Realizację projektu budowy powojennego państwa Izrael musimy połączyć z szowinistycznym obłędem „Erec Israel", wielkiego Izraela, który miał dać temu wyjątkowo podłemu, opętanemu przez szatana plemieniu, opisywanemu wielokrotnie z przerażającymi detalami przez własnych proroków w Biblii pełną władzę nad całym światem.
 
Zatem, „globalną wojnę z terrorem” zapoczątkowaną operacją CIA/Mossad pod fałszywą flagą, czyli auto-atakiem na World Trade Center oraz Pentagon (!), z napaścią na Afganistan. Masową produkcję opiatów w Afganistanie pod ochroną karabinów USA - z marksizmem kulturowym w edukacji, kulturze i sztuce. Powstanie zbrodniczego ISIL, zmienionego szybko na ISIS, ponieważ ostatnia literka „L” oznaczała Lewant i ujawniała żydowskich organizatorów – z odwieczną nienawiścią żydostwa do wszystkich ludzi na kuli ziemskiej, określanych przez nich jako „gojów”, ze szczególną dawką żydowskiej arcynienawiści skierowanej przeciwko chrześcijanom.
 
To zaledwie fragment zdewastowanego i zatrutego przez żydostwo krajobrazu naszej biednej planety, przykładów można podać o wiele więcej, ale wówczas zamiast artykułu musiałaby  powstać książka.

Jednak już te przykłady, będące częścią jednej całości pokazują, że to, o co naprawdę chodzi w konflikcie na Ukrainie, jeśli spojrzymy perspektywicznie, jak szachista oceniający kolejne ruchy przeciwnika oraz całą strategię gry, nie może zostać wyabstrahowane z szerszego kontekstu i być pojmowane jako zdarzenie odrębne, ponieważ wciąż mamy do czynienia z realizacją tego samego  programu, prowadzącego we wrażym zamyśle żydowskich psychopatów frontalnych do dominacji „wybrańców” uber alles , nad „gojami”, postrzeganymi przez tę nienormalną hołotę umysłową jako zwierzęta sensu stricto, zgodnie z literą Talmudu oraz reszty żydowskich opowieści dziwnych treści.

W tym miejscu moglibyśmy artykuł skończyć, obciążając za całe zło globalne żydostwo, co jest zgodne z prawą, jakkolwiek jedynie częściowo. Żydzi bowiem jako marginalna de facto mniejszość, cwana, ale ograniczona umysłowo, przedstawiając nam ofertę zepsucia, próżności, korupcji, pornografii, kłamstwa, autodestrukcji, itd. stawiają nas przed wyborami, których pełne konsekwencje musimy ponieść sami. Jakiś czas temu prezes banku Goldman Sachs Lloyd Blankfein oznajmił publicznie, że wykonuje robotę boga. To prawda, on tę robotę z pewnością wykonuje, tyle że miał zapewne na myśli plemiennego boga żydów, którym nie jest uniwersalny Bóg wszystkich ludzi, tylko okrutny, szowinistyczny, niesprawiedliwy i niekonsekwentny, prywatny bożek żydów, znany szerzej jako szatan. I choć to jego dzieło i jego armia, nawet szatana nie możemy winić za złe wybory dokonywane przez nas samych codziennie, za nasze zaniedbania i zaniechania, za folgowanie emocjom i uwielbienie dla mamony, za nasze wewnętrzne zakłamanie, każące szukać nam drzazgi w oku bliźniego, nawet tak wyjątkowo podłego, podczas gdy nie chcemy dostrzec belki we własnym oku. Mea culpa - oto jaki powinniśmy wysnuć wniosek, aby otworzyć nowy roździał.

Comment

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'Phar' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: