No icon

Polska

ZDRADA! ŻYDOSTWO ZAKAZAŁO POLAKOM MARSZU NIEPODLEGŁOŚCI 2018, DECYZJĘ OGŁOSIŁA BUFETOWA

Po faktycznym, wyjątkowo bezczelnym oraz niezmiernie szkodliwym sabotażu Polski przez kryminalną, żydowską trojkę: Gronkiewicz-Waltz, Morawiecki i Mąż Swojej Żony oraz Ojciec Żydowskich Dzieci Andrzej Duda, działającą wspólnie i w porozumieniu ewidentnie na obcy rozkaz, jest nie do pomyślenia, aby Marsz Niepodległości 2018 w niedzielę nie odbył się w planowanej formie w Warszawie, a zdrajcy Ojczyzny nie zostali surowo osądzeni.

Jeśli prokuratura nie będzie ich natychmiast ścigała z mocy prawa, a sądy nie orzekną najsurowszych kar w ciągu 24h, to zgodnie z Konstytucją RP (komusza, ale się nada), która stanowi w art. 4, że władza w Polsce należy do Narodu, to Naród zebrany podczas Marszu, którego trasę trzeba natychmiast zmienić,  powinien powołać Konwent i wymierzyć zdrajcom sprawiedliwość, do czego centrum Warszawy doskonale się nadaje i są wspaniałe tradycje w tym względzie, a funkcja Żandarma Wieszającego czeka na swój renesans.

Oczywiście, nie może być mowy o żadnej samowoli, o jakimś bezprawnym linczu, w grę wchodzi jedynie działanie de lege artis, zgodne z prawem, którego aktem najwyższym oraz nadrzędnym jest Konstytucja RP obdarzająca Naród pełnią władzy:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Dz.U.1997.78.483

Art. 4. Formy sprawowania władzy

1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.

2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Należy oczekiwać, że zarówno polska Policja, jak o Wojsko Polskie oraz wszystkie służby mundurowe i nie mundurowe, zagwarantują Polakom wykonanie swych konstytucyjnych praw i obejmą Naród swą opieką w tak tragicznej dla Polski chwili.

Konstytucja RP nie tylko daje absolutną władzę Narodowi, ale także gwarantuje nam wolność zgromadzeń, dlatego decyzja zakazująca Marszu jest bezprawna.

Art. 57. Zasada wolności zgromadzeń

Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Ograniczenie tej wolności może określać ustawa.

Abstrahując od faktu, że Ustawa, jako akt niższego rzędu nie może ograniczać Konstytucji, Ustawa nie ma w tym przypadku zastosowania, nie są bowiem spełnione żadne przesłanki, które mogłyby pozwolić na zakazanie Marszu.

Polska musi także respektować prawo międzynarodowe, a ono stanowi że:

Powszechna deklaracja praw człowieka w art. 20. 1 głosi Każdy człowiek ma prawo pokojowego zgromadzania i stowarzyszania się.

Nie może być w Polsce dłużej tak, że są u nas organizowane marsze poparcia dla Izraela, rasistowskiego państwa apartheidu i zbrodniarza wojennego, zajadłego szowinisty, w których w pierwszym rzędzie biorą udział ci, którzy zakazują marszy Polakom, a sami Polacy we własnym kraju stanowią byty drugiej, albo trzeciej kategorii, pozbawione nie tylko jakiegokolwiek wpływu na władzę, ale także elementarnych praw obywatelskich.

 

 

Artykuł stanowi opinię Autora.

Comment

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'Phar' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: