No icon

Polska

KORONAWIRUS COVID-19(84): PATOLOGICZNY JUDAIZM ORAZ MASONERIA POŻYTECZNYCH IDIOTÓW PRAPRZYCZYNĄ PANDEMII

Wszyscy znamy historię stworzenia z hebrajskiej Biblii naszych nieszczęsnych, młodszych braci kainowych, która w wersji pisanej pojawiła się dopiero w XI w. n. e., nie wspominając o judaizmie rabinicznym, który swoje początki ma dopiero za oszusta Jakuba Franka w XVIII w. : Oto Bóg stworzył niebo i ziemię, rośliny, drzewa, słońce i księżyc, zwierzęta, ryby i potwory morskie oraz ptactwo. Trwało to sześć dni, roboty było co niemiara, potem spojrzał Bóg i widział, że to wszystko było bardzo dobre, więc siódmego dnia odpoczął, w końcu zasłużył. Następnie stworzył Bóg Adama, pierwszego faceta, jakiego znamy. Właściwie nie stworzył go z niczego, ot tak, jak to Bóg, czy bankierzy pieniądze, czyli fiat i niech się stanie, tylko z prochu ziemi go sklecił i tchnął mu w nozdrza życie. Posadził Bóg potem ogród Eden i umieścił w nim Adama, przyprowadził do niego zwierzęta, aby nadał im imiona, co się stało. Wówczas zauważył Bóg judejczyków, czego w swej niedoskonałości widać nie wziął był pod uwagę a priori, że samotny Adam to nienajlepszy pomysł. Zatem, gdy Adam mocno spał, wyjął mu jedno z żeber (bez wiedzy i zgody pacjenta, w końcu nie będzie o nią pytał jakiegoś tam byle Adama), włożył w to miejsce ciało i ukształtował z żebra niewiastę, którą następnie przyprowadził do Adama, aby nie dręczył się jak biblijny Onan, tyko dokonywał perwersyjnego samogwałtu wyższego szczebla, z własnym żebrem, przez co miało przybywać na świecie kolejnych Adamów i Ew.

Abstrahując od słabych punktów żałosnej fabuły hebrajskiej Biblii, niekonsekwencji, nonsensów, historycznych, pouczających świadectw podłości plemienia „wybranego” przez diabła oraz zapożyczeń a to z egipskich papirusów, a to z sumeryjskiego Gilgamesza, należałoby odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie: czy my, chrześcijanie, których Bóg judaizm odrzucił, na pewno ją znamy i rozumiemy to, co jest tam napisane tak samo, jak rozumieją to żydzi?

Otóż niestety nie. I stąd cały ambaras, przyczyna wszelkiego zła, dyskryminacji na świecie, żydowskiego rasizmu, szowinizmu, okrucieństwa wobec „gojów” i niekłamanej pogardy dla nich, mordów rytualnych, złodziejstwa, oszustwa i kłamstwa, terroryzmu o globalnych skutkach, takiego jak „pandemia” Covid-19(84), którą eksterminuje się dziś całe społeczeństwa zarówno w sensie fizycznym, poprzez zawały serca, wylewy, depresję, jak i ekonomicznym. Nie potrzeba nawet lektury Talmudu, o którym słynny hebraista ks. prof. Stanisław Trzeciak pisał, że i na kupie gnoju wyrośnie czasem ładny kwiatek, żeby zrozumieć, jaki jest światopogląd zindoktrynowanego patologicznym judaizmem żydostwa. W zupełności wystarczy sam początek Genesis.

Albowiem wg hebrajskiej Biblii, ksiąg mojżeszowych (których Mojżesz w żaden sposób nie mógł napisać, gdyż powstały znacznie później, co udowodnił jeden z największych żydowskich filozofów Baruch Spinoza) nasz słynny Adam wcale nie był pierwszym człowiekiem! A pierwsza kobieta nie została ukształtowana z adamowego żebra. Co więcej, Adam w świetle Biblii w ogóle nie był człowiekiem i wcale nie został utworzony na podobieństwo Boga. Podobnie jego bezimienna pomocnica, którą nazwał Ewą – nie jest człowiekiem, jest wołem roboczym i atrakcją seksualną, na której żydowscy zoofile mogą się wyżywać do woli. Stąd tyle burdeli ze Słowiankami w Izraelu. Adam - to bezmyślny robol, tępak, głupi jak kilo gwoździ, którego przeznaczeniem od samego początku wcale nie było wylegiwanie się w ogrodzie Eden z drinkiem z parasoleczką w ręku, tylko ciężka w nim harówka, ponieważ Adam został ulepiony do roboty, aby służyć żydom, jedynym wg Biblii ludziom. Konsekwentnie, kolejne pokolenia Adama i Ewy nie są wg żydostwa ludźmi, są „gojami”, czego dają nam właśnie dowód podczas ich lewej „pandemii”, łapiąc nas literalnie za pysk, maseczkami.

Nie mówili o tym na religii? Nic dziwnego. W zjudaizowanym od wieków kościele chrześcijańskim, zarówno tym powszechnym, katolickim, jaki i protestanckim oraz prawosławnym, jest prowadzona narracja stricte judaistyczna, a nie chrześcijańska. Tak było od wieków i tak jest dzisiaj. Wierni, którzy ufnie i całkiem słusznie przyjęli Ewangelię po narodzinach Jezusa Mesjasza, gdyż jest zgodna z ich słowiańską, pokojową naturą oraz światopoglądem, zupełnie nie wnikają w treść tej nauki, ufają księżom na słowo, choć Nowy Testament mówi wyraźnie: „wszystko badajcie!”, tymczasem księża tworząc system kastowy, strukturę hierarchiczną biskupów i arcybiskupów uber alles oraz fałszywy system edukacji kleryków, z chrześcijaństwa uczynili tzw. judeo-chrześcijaństwo, kompletny absurd i oksymoron.

Trudno w to pewnie uwierzyć, przeanalizujmy zatem pokrótce, co stoi napisane w Biblii, czarno na białym i sięgnijmy do pierwszej części Targumu Neofiti, czyli Genesis w wydaniu wcześniejszym, aramejskim, którym posługiwano się zanim powstała Biblia, znacznie w treści uczciwszym, niż osobliwy, hebrajski patchwork, choć i z niego wszystko wynika to, co tu teraz piszemy.

Targum Neofiti 1, tłumaczenie ks.Mirosław S.Wróbel, Lublin 2014

Według żydów człowiek został stworzony przez Bogów (mamy tam liczbę mnogą) w piątym dniu stwarzania. Ale to nie był Adam, którego ulepić miał Bóg później, już po zakończenia dzieła.

Księga Rodzaju 1,26

I Pan rzekł: „Stwórzmy człowieka na nasze podobieństwo, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morza i nad ptakami nieba, i nad bydłem, i nad ziemią i nad wszelkim zwierzęciem pełzającym po ziemi”.

I Słowo Pana stworzyło człowieka na swój obraz; na obraz Pana stworzyło go: stworzyło mężczyznę i jego towarzyszkę życia.

I Chwała Pana pobłogosławiła ich, a Słowo Pana rzekło do nich: „Bądźcie mocni i rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. I panujcie nad rybami morza i nad ptakami nieba, i nad wszelkim dzikim zwierzęciem, które pełza po ziemi” […] I był wieczór, i był poranek: w porządku dzieła stworzenia dzień szósty”

Wieczór jest przed porankiem, zatem człowiek jako mężczyzna i kobieta, zostali stworzeni przez żydowskich Bogów w dzień piąty, a kobieta wcale nie została ukształtowana z żebra Adama jako Ewa, tylko została stworzona razem z mężczyzną w akcie stworzenia. Następnie czytamy:

„I ukończyli Oni stworzenie nieba i ziemi, i wszystkich ich zastępów. A siódmego dnia Słowo Pana ukończyło swe dzieło, które zostało stworzone, i był szabat oraz odpoczynek przed Nim siódmego dnia od wszelkiego dzieła, które stworzyło. Wtedy chwała Pana pobłogosławiła siódmy dzień i uświęciła go, ponieważ to był wielki szabat i odpoczynek od wszelkiego dzieła, które Chwała Pana uczyniła podczas stwarzania. Oto jest genealogia rodowodu nieba i ziemi, które zostały stworzone.

Czyli szlus, koniec pracy. I teraz przychodzi kolej na Adama, o którego powstaniu Pięcioksiąg pisze dalej tak:

„W dniu, w którym Pan Bóg stworzył niebo i ziemię, nie było jeszcze żadnego z drzew, które są na powierzchni ziemi, ani żadnych roślin, które wzeszły z ziemi., bo Pan Bóg nie sprowadził opadów deszczu, ani nie stworzył Adama, aby ten uprawiał ziemię.”

I dalej: „Wtedy Słowo Pana stworzyło Adama z prochu i ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego Adam stał się istota żywą obdarzoną mową.”

Potem mamy opis Edenu oraz informację o drzewie poznania, z którego każdy, kto by zjadł, umiałby odróżnić dobro od zła (straszny grzech).

2,15 Słowo Pana wzięło Adama i umieściło w ogrodzie, aby się trudził.

W 2,16 czytamy: I Pan Bóg przykazał Adamowi, mówiąc: ”Z wszystkich drzew ogrodu możesz spożywać do woli; Ale z drzewa wiedzy, z którego spożywszy, każdy umiałby odróżnić dobro od zła, nie będziesz spożywał, gdyż tego dnia, w którym z niego spożyjesz, to umrzesz”.

2,18 Następnie Pan Bóg rzekł: „Nie jest rzeczą właściwą, aby syn człowieczy był sam. Uczynię dla niego towarzyszkę podobną do niego”.

2,19 I stworzył Pan Bóg z ziemi wszelkie zwierzęta, które są na powierzchni ziemi, oraz wszelkie ptaki podniebne. I przyprowadził je do Adama, aby zobaczyć, jak je nazwie. I jakkolwiek żywe stworzenie zostało nazwane przez Adama w języku sanktuarium, takie imię otrzymywało.

2,20 I Adam nadał imiona wszelkiemu bydłu, ptactwu podniebnemu i wszelkiemu zwierzęciu dzikiemu, które jest napowierzchni ziemi. Lecz nie znalazła się towarzyszka podobna do niego.

Cóż za pech! Spośród zwierząt stworzonych tak jak Adam, z ziemi, spośród bydła nie znalazła się dla Adama towarzyszka.

2,21 Pan Bóg zesłał na Adama głęboki sen i Adam zasnął. Wtedy wyjął jedno z jego żeber i włożył ciało w to miejsce.

2,22 I Pan Bóg udoskonalił żebro, które wyjął z Adama w kobietę i przyprowadził ją do Adama.

2,23  Adam rzekł: „Tym razem został kobieta stworzona z mężczyzny i nigdy więcej, jak ta została stworzona ze mnie, kość z moich kości, i ciało z mego ciała. Słusznie będzie ona zwała się mężatką, gdyż został wzięta z męża i w ten sposób stworzona.

Teraz prosimy, aby jeszcze raz przeczytali Państwo powyższe cytaty, nie jest to co prawda wciągający kryminał (choć cała Biblia od żydowskich kryminalistów, oszustów, morderców, złodziei pęka w szwach), ale warto, aby dokładnie zrozumieć, o czym jest tam mowa, co stanowi bazę dla żydostwa, z jej nieuchronnymi konsekwencjami.

Żydzi,  albo raczej ci, którzy – jak podaje Apokalipsa – "mówią, że są żydami, a nie są nimi, lecz kłamią”, będąc w zindoktrynowanej biblijnym szowinizmem, marginalnej mniejszości od zawsze dążyli przejęcia panowania nad całym światem, ustawienia się roli wyższej rasy uber alles nad ich zdaniem zwierzętami w ludzkiej skórze, nad „gojami”. Zawsze knuli, obmyślali i realizowali spiski, posługiwali się korupcją, skrytobójczym mordem, kłamstwem, podsuwanymi decydentom do łóżek funkcyjnymi Esterkami w charakterze zwykłych prostytutek już od czasów Hamana, albo nobliwych żon dla otumanionych frajerów, co znamy z praktyki w Polsce, choćby Gomułka, którego żona – Zofia była żydówką, ale nie tylko on, znamy ich wszystkich, nieszczęsnych idiotów, niezdolnych do wystąpienia przeciwko żydostwu na skutek szantażu emocjonalnego, ponieważ wg judaizmu żydostwo dziedziczone jest wyłącznie po matce, z puli DNA mitochondrialnego, niezmiennego przez wieki, zatem żydem jest każde dziecko żydówki. W ten sposób nieszczęsny „goj” wmontowany w małżeństwo z żydówką staje się zakładnikiem potężnego szantażu emocjonalnego, nie może wystąpić przeciwko żydostwu, ponieważ jego dzieci są żydami, a matka już zadba o ich świadomość, gdyż to tak, jakby występował przeciwko własnym dzieciom. Sprytne, psychologiczny majstersztyk.

Nawet współcześnie słynna Cipi Liwini, agentka Mossadu oraz posłanka do Knesetu, a także minister w kilku izraelskich rządach, zapytana kilka lat temu w wywiadzie dla brytyjskiego mainstreamu, czy gotowa byłaby pójść do łóżka z kimś, na kim zależy izraelskiemu wywiadowi odparła, że jak najbardziej i byłaby z tego dumna. Taką tam mają – co tu dużo mówić - kurewską mentalność. Co prawda pytanie redaktora było wielkim komplementem dla leciwej już Liwini o zdecydowanie, delikatnie mówiąc męskiej urodzie, bo do tanga trzeba dwojga, ale sam fakt świadczy o istocie problemu oraz stosunku żydostwa do swojej wyimaginowanej, rasistowskiej mrzonki.

Ci immanentnie źli ludzie sami nie zdołaliby niczego dokonać, a trzeba przyznać, że ich dzieło destrukcji jest gigantyczne, gdyż plan dojścia do królestwa syjonistycznego to plan destrukcji społeczeństw „gojów” poprzez degenerację ich ideologiami typu gender, homoseksualizm, skrobankami, alkoholizmem, narkomanią, pseudo-sztuką, parlamentaryzmem na pokaz, a de facto tyranią mniejszości, propagandą mediów, itd.

Wszystko to jest zapisane czarno na białym, krok po kroku w programie syjonistycznym Teodora Hertzla, znanym szerzej jako Protokoły Mędrców Syjonu, za których posiadanie i czytanie w sowieckim, ergo: żydowskim ZSRR groziła kara śmierci, podobnie jak za „antysemityzm”. Dziś, po latach czarnego PR-u wokół tej jakże proroczej lektury żydostwu udało się zasiać ziarno zwątpienia w „gojach” i jak ktoś słyszy o Protokołach, to od razu cytuje z Wikipedii, jak z nut, że to rzekoma ‘fałszywka” carskiej ochrany, nie trudząc głowy dociekaniami, czy istotnie, czy to w ogóle możliwe oraz analizą, dlaczego zapisy Protokołów w ogromnej większości zostały zrealizowane na przestrzeni już 100 lat oraz ewidentnie, bez wątpienia są realizowane w dalszym ciągu?

Żeby zapanować globalnie żydzi musieli posłużyć się pożytecznymi idiotami – masonami, nadętymi próżniakami i skorumpowanymi aferzystami tak mimo zdarzających się tam tytułów naukowych głupimi, iż w ogóle nie przeszkadza im fakt, że nie znają nawet swoich zwierzchników, nie wiedzą pod kogo podlegają i kto wydaje rozkazy, komu służą. Ci nieszczęśnicy tumanieni kolejnymi „wtajemniczeniami” i „stopniami mistrzowskimi”, porozumiewający się gestami z domu wariatów mniemają, iż są wolnymi ludźmi, wybranymi, lepszymi i mądrzejszymi, oświeconymi, wolnomularzami, wolnomyślicielami i tu akurat mają rację, gdyż myślą tak wolno, że zanim się spostrzegą, już jednego z drugim durnia trafia szlag i jasna cholera bierze. Bracia nawet nie zauważają. Tłumaczą to sobie na swój sposób.

Protokoły Mędrców Syjonu 1879, wydanie  2020 str. 100

To żydzi, co sami z pychą przyznają, dla własnych, partykularnych patologicznie-mesjanistycznych celów utworzyli na całym świecie loże masońskie bazujące na najgorszych ludzkich cechach i przywarach, na mechanizmach psychologicznych, zdając sobie doskonale sprawę, że do tych lóż, jak piszą w Protokołach, będą się cisnęli różnego rodzaju aferzyści, fanatycy, ambicjonerzy, bezrefleksyjni ideowcy, naiwniacy, którymi łatwo manipulować. Ustalili też koniec, jaki spotka masonów, kiedy spełnią już swą rolę i przestaną być przydatni: kula w łeb. Ewentualnie trutka na szczury. Ale masoni Protokołów nie czytają…

Protokoły Mędrców Syjonu 1879, wydanie  2020 str. 102

Obecnie, poprzez obsadzony przez siebie szczyt piramidy zarządzania, organizacje międzynarodowe, agentury NGO, WHO, Bank Światowy, UNICEF, GAVI,  skorumpowanych polityków, żydowskich „lekarzy” typu Harold Shipman mordujących ludzi masowo respiratorami, w drodze do królestwa żydowskiego mesjasza zorganizowali nam sadystyczną, lewą pandemię Covid-19(84) , nakręcaną dyrektywami od fundacji swego słupa Billa Gatesa, pokerzysty i utracjusza, materialisty, którego poprowadzili przez życie od zera, do miliardera, rozpoczynając jego karierę wg tego samego schematu, co później Zuckerberga, który także ukradł pomysł koledze, zagospodarowany bez zwłoki przez Mossad ze względu na perspektywiczny potencjał niewolenia, kontroli oraz inwigilacji ludzi. Rząd Polsce i psychopata Szumowski osobiście wypełnieją te dyrektywy punkt po punkcie, co można sprawdzić na stronie Gavi. Fundacja małżeństwa Gatesów, stała się pralnią brudnych pieniędzy oraz centrum dystrybucji środków finansowych dla żydowskich korporacji realizujących koszerną agendę, jak choćby Bloomberg, Rockefeller oraz Carnegie. 

Bill Gates o szczepionkach oficjalnie na stronie Gavi: "To najlepszy biznes, jaki kiedykolwiek zrobiliśmy"  Zaraz się przypomina słynne żydowskie: "Ther's no business like Shoah business".

Covid-19(84) to nic innego, jak globalna akcja terrorystyczna, która na skutek programowych przewrotów globalnych ma nas sprowadzić do roli nakreślonej przez judaistycznych „chorych obłąkańców”, jak ich przedstawił Julian Tuwim w wierszu „Żydzi”, a on siłą rzeczy doskonale widział, co mówił. Mamy znać swoje miejsce i bez protestu poddawać się najidiotyczniejszym nawet rozkazom, typu noszenie maseczek, czy chodzenie 2m od własnej żony. Mamy poddać się szczepieniom, jak stado bezmyślnego bydła, za które nas uważają, mając siebie za jedynych ludzi na tej planecie. Nasza populacja ma zostać zredukowana do niezbędnego dla pasożytniczego bytowania żydostwa minimum. Taki jest plan, z którym już się nawet nie kryją i który realizuje rząd żyda Morawieckiego, pod quasi-medyczną komendą zbrodniarza w kitlu, diabła śmierci Łukasza Szumowskiego, który najprawdopodobniej jest obciążony psychopatią frontalną genetycznie, co wynika ze słów jego słynnego brata-geszefciarza, Marcina Szumowińskiego, który testuje nie dopuszczone do obrotu leki na ludziach, aplikując im zwiększoną 20 - kilkukrotnie dawkę specyfików, które zamierza sprzedawać i chełpi tym psychol publicznie. Wujek Mengele byłby dumny.

Protokoły Mędrców Syjonu 1879, wydanie  2020 str. 98

Albo pokażemy, skąd im wyrastają nogi, przyłączając się do Referendum Ogólnokrajowego, albo już po nas. Trzeba sobie uświadomić, że ONI - parafrazując Kaczyńskiego - władzy raz otrzymanej, nigdy nie oddadzą, idziemy w kierunku totalitaryzmu na modłę bolszewicką, a pamiętajmy, że wówczas, po 1917r. żydzi zamordowali 100 milionów ludzi. Nie będą mieli najmniejszych skrupułów, żeby pakować nas znowu do obozów koncentracyjnych GUŁagu, czy do tych standardowyc, jak wówczas, wspólnie z Hitlerem, aż do czasu Barbarossy.

Comment

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'Phar' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: