No icon

Polska

OSZUSTWO COVID-19(84) - APEL KOŚCIOŁA DO ŚWIATA, DO WIERNYCH KATOLIKÓW I LUDZI DOBREJ WOLI. CZY BISKUPI W POLSCE POZOSTANĄ TCHÓRZAMI, ZDRAJCAMI BOGA I POLAKÓW?

Arcybiskup Carlo Maria Viganò, kardynałowie Gerhard Ludwig Mueller, Joseph Zen oraz Janis Pujats połączyli się we wspólnym apelu, podpisanym już przez wielu intelektualistów, który ostrzega, że tzw. "pandemia" covid-19(84) jest wykorzystywana przez przywódców światowych jako pretekst do kontrolowania ludzi, odzierania ich z elementarnych praw, co stanowi niepokojący wstęp do realizacji projektu rządu światowego poza wszelką kontrolą. Tekst poniżej.

Szatańska Konferencja Episkopatu w Polsce z p. Polakiem (sic!) na fasadzie jako prymasem, nie widzi żadnego problemu w zamykaniu kościołów, likwidacji Sakramentów, uznaniu wody święconej oraz Ciała Chrystusa za źródło wyimaginowanej zarazy.  Arcybiskupom oraz całemu komisariatowi niczym Sanhedryn usadowionemu wbrew nauce Chrystusa nad owieczkami oraz ich lokalnymi pasterzami, nie  przeszkadzają masowe aresztowania pod pozorem „kwarantanny”,  dręczenie ludzi, rujnowanie ich przedsiębiorstw, rozbijanie rodzin, mordowanie pacjentów z łapanek poprzez podłączanie ich do zabójczych respiratorów mechanicznych, albo wskutek osamotnienia, zawałów serca, wylewów, spowodowanych potężną depresją wywołaną przez rząd, sączący trupią propagandę dra Mengele/Szumowskiego z mediów mainstreamu.

Przez lenistwo intelektualne oraz swoją otwartą niewiarę w Boga, jako podrabiani w istocie księża wytresowani w seminariach fałszywą nauką niczym bolszewicy marksizmem, cynicznie pasożytują na ciele społeczeństwa. Wolą zamykać oczy na fakty naukowe i na Słowo Boże, albo otwarcie współuczestniczyć w eksterminacji Polaków. Ci, którzy mają jeszcze resztki sumienia oraz światopogląd choćby tylko agnostyczny, kunktatorski, stricte masoński, dopuszczający tak na wszelki wypadek (bo, jak przyjdzie do spotkania ze św. Piotrem, może się przydać…) istnienie Demiurga,  dla usprawiedliwienia samych siebie przed sobą, utrzymują, że ta lewa „pandemia” covid-19(84) jest  rzekomym dopustem Bożym. To skutek zaczadzenia trucizną patologicznego judaizmu, postrzegającego Boga adekwatnie do jego ”narodu wybranego”, jako psychopatę, półgłówka, sadystę, kłamcę  i zbrodniarza.

Czy znajdą się pośród polskiego kleru przyzwoici kapłani, którzy dołączą do apelu? Najprawdopodobniej tak i to wielu, gdyż do Episkopatu i s-ki z powodzeniem można zastosować starą tezę naszego Wieszcza odnoszącą się zarówno do rządzących świeckich, jak i podrabianych kapłanów: „Nasz naród jak lawa, z wierzchu zimna i twarda sucha, sucha i plugawa, lecz wewnętrznego ognia i sto lat nie wyziębi, plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi.”

APEL KOŚCIOŁA  DO ŚWIATA, DO WIERNYCH KATOLIKÓW I LUDZI DOBREJ WOLI

I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jan 8,32

W czasie wielkiego kryzysu my, duszpasterze Kościoła katolickiego, na mocy naszego mandatu uważamy, że naszym świętym obowiązkiem jest apel do naszych braci w Episkopacie, do duchowieństwa, zakonników, świętego Ludu Bożego i wszystkich mężczyzn i kobiet dobrej woli. Apel ten został również podpisany przez intelektualistów, lekarzy, prawników, dziennikarzy i specjalistów, którzy zgadzają się z jego treścią, i może być podpisany przez tych, którzy zechcą się do niego przyłączyć.

Fakty wykazały, że pod pretekstem epidemii Covid-19 niezbywalne prawa obywateli zostały w wielu przypadkach złamane a ich podstawowe wolności, w tym korzystanie z wolności kultu, wypowiedzi i przemieszczania się, zostały nieproporcjonalnie i w sposób nieuzasadniony ograniczone. Zdrowie publiczne nie może i nie może stać się alibi dla deptania praw milionów ludzi na całym świecie, nie mówiąc już o zwolnieniu władz cywilnych z obowiązku mądrego działania na rzecz wspólnego dobra. Jest to szczególnie prawdziwe tym bardziej że, w wielu rejonach rodzą się coraz większe wątpliwości co do faktycznej zaraźliwości, niebezpieczeństwa i odporności wirusa. Wiele autorytatywnych głosów w świecie nauki i medycyny potwierdza, że ​​alarmizm mediów dotyczący Covid-19 okazuje się być absolutnie nieuzasadniony.

Mamy powody sądzić, na podstawie oficjalnych danych dotyczących epidemii związanych z liczbą zgonów, że istnieją siły zainteresowane kreowaniem paniki wśród światowej populacji wyłącznie w celu trwałego nałożenia niedopuszczalnych form ograniczeń wolności, kontrolowania ludzi i śledzenia ich ruchów. Nałożenie tych totalitarnych środków jest niepokojącym wstępem do realizacji rządu światowego poza wszelką kontrolą.

Uważamy również, że w niektórych sytuacjach przyjęte środki ograniczające, w tym zamykanie sklepów i przedsiębiorstw, doprowadziły do ​​kryzysu, który przyniósł upadek całych sektorów gospodarki. To sprzyja i zachęca do ingerencji obce siły i ma poważne konsekwencje społeczne oraz polityczne. Osoby odpowiedzialne za administrację rządową muszą powstrzymać te formy inżynierii społecznej, podejmując środki w celu ochrony swoich obywateli, których reprezentują i w których interesie mają poważny obowiązek działania. Podobnie, niech pomagają rodzinie, komórce społeczeństwa, nie bezzasadnie karząc słabych i starszych, zmuszając ich do bolesnego oddzielenia się od swoich bliskich. Kryminalizacja relacji osobistych i społecznych musi być również uznana za niedopuszczalną część planu tych, którzy opowiadają się za izolowaniem jednostek, aby lepiej nimi manipulować i je kontrolować.

Prosimy społeczność naukową o czujność, aby lekarstwa na Covid-19 były oferowane w uczciwości dla wspólnego dobra. Należy dołożyć wszelkich starań, aby niegodziwe interesy biznesowe nie wpływały na wybory dokonywane przez przywódców rządowych i organy międzynarodowe. Nieracjonalne jest penalizowanie tych remediów, które okazały się skuteczne i często są niedrogie, tylko dlatego, że ktoś chce dać pierwszeństwo leczeniu lub szczepionkom, które nie są tak dobre, ale które gwarantują firmom farmaceutycznym znacznie większe zyski i zaostrzają wydatki na zdrowie publiczne. Pamiętajmy też, jako pasterze, że dla katolików moralnie niedopuszczalne jest opracowywanie lub stosowanie szczepionek pochodzących z abortowanych płodów.

Zwracamy się również do liderów rządów, aby zapewnili, iż będą rygorystycznie unikali form kontroli nad ludźmi, czy to poprzez systemy śledzenia, czy inne formy lokalizacji. Walka z Covid-19, jakkolwiek poważna, nie może być pretekstem do wspierania ukrytych intencji ciał ponadnarodowych, które mają bardzo silne interesy handlowe oraz polityczne w tym planie. W szczególności obywatele muszą mieć możliwość odrzucenia ograniczeń wolności osobistej, bez jakiejkolwiek kary nakładanej na tych, którzy nie chcą stosować szczepionek, śledzenia ich kontaktów ani żadnych innych podobnych narzędzi. Weźmy także pod uwagę rażącą sprzeczność dotyczącą tych, którzy prowadzą politykę drastycznej kontroli populacji i jednocześnie przedstawiają się jako wybawiciel ludzkości, bez jakiejkolwiek legitymacji politycznej lub społecznej. Wreszcie, polityczna odpowiedzialność tych, którzy reprezentują naród, nie może być w żaden sposób pozostawiona „ekspertom”, którzy w istocie mogą domagać się pewnego rodzaju immunitetu przed ściganiem sądowym, co jest co najmniej niepokojące.

Usilnie namawiamy osoby w mediach do zaangażowania się w przekazywanie dokładnych informacji i nie penalizowanie sprzeciwu poprzez uciekanie się do form cenzury, jak to ma miejsce powszechnie w mediach społecznościowych, w prasie i telewizji. Dostarczenie dokładnych informacji wymaga miejsca dla głosów, które nie są zgodne z jednym, mainstreamowym sposobem myślenia. Dzięki temu obywatele mogą świadomie oceniać fakty, nie będąc pod silnym wpływem stronniczych zabiegów. Demokratyczna i uczciwa debata jest najlepszym antidotum na ryzyko wprowadzenia subtelnych form dyktatury, prawdopodobnie gorszych niż te, których wzrosty i upadki nasze społeczeństwa widziały w niedawnej przeszłości.

Na koniec, jako Pasterze odpowiedzialni z owczarnię Jezusa Chrystusa, pamiętajmy, że Kościół zapewnia jej mocną autonomię rządzenia, wiary i nauczania. Ta autonomia i wolność stanowią wrodzone prawa, które Pan nasz Jezus Chrystus dał jej dla realizacji właściwych celów. Z tego powodu, jako Pasterze mocno zapewniamy prawa do autonomicznego decydowania o sprawowaniu Mszy Świętej i Sakramentów, tak jak domagamy się całkowitej autonomii w sprawach podlegających naszej bezpośredniej jurysdykcji, takich jak kanony liturgiczne i sposoby sprawowania Komunii oraz Sakramentów. Państwo niema prawa ingerować z żadnego powodu w suwerenność Kościoła. Władze kościelnie nigdy nie odmawiały współpracy z Państwem, jednak ta współpraca nie nie upoważnia władz cywilnych do nakładania jakichkolwiek zakazów lub ograniczeń na publiczny kult, czy sprawowanie posługi kapłańskiej. Prawa Boga oraz wiernych są prawami nadrzędnymi w Kościele, z których nie zamierza, ani nie może abdykować. Zwracamy się o zniesienie restrykcji dotyczących celebracji publicznych ceremonii.

Chcielibyśmy zaprosić wszystkich ludzi dobrej woli, aby nie uchylali się od obowiązku współpracy dla dobra powszechnego, każdy zgodnie ze swoim stanem i możliwościami, w duchu braterskiego miłosierdzia. Kościół pragnie takiej współpracy, jednak nie mogą być pomijane ani poszanowanie prawa naturalnego, ani gwarancje indywidualnych wolności. Obowiązki obywatelskie, którym podlegają obywatele implikują uznanie przez Państwo ich praw.

Wszyscy jesteśmy wezwani do oceny aktualnej sytuacji zgodnie z nauczaniem Ewangelii. To oznacza opowiedzenie się za Chrystusem, lub przeciw Chrystusowi. Nie dajmy się zastraszyć, ani przerazić tym, którzy chcieliby, abyśmy uwierzyli, że jesteśmy mniejszością; Dobro jest o wiele bardziej rozprzestrzenione oraz silne, niż świat by chciałby, abyśmy sądzili. Walczymy z niewidzialnym wrogiem. których pragnie podzielić obywateli, oddzielić dzieci od rodziców, wnuki od dziadków, wiernych od pasterzy, uczniów od nauczycieli i klientów od sprzedawców. Nie pozwólmy, aby wieki cywilizacji chrześcijańskiej zostały wymazane pod pretekstem wirusa oraz żeby ustanowiona została ohydna, technologiczna tyrania, w której bezimienni ludzie bez twarzy mogą decydować o losie świata, zamykając nas w wirtualnej rzeczywistości. Jeśli jest to plan, któremu moce tej ziemi zamierzają nas poddać, niech wiedzą, że Jezus Chrystus, Król i Pan historii obiecał, że "bramy piekielne nie przemogą" Mt 16:18

Zawierzmy rządowych liderów oraz tych, którzy rządzą losami narodów Bogu Wszechmogącemu, aby mógł oświecić ich i prowadzić w tym czasie wielkiego kryzysu. Niech pamiętają, że tak jak Pan będzie nas Pasterzy sądził za owczarnię, którą nam powierzył, tak też będzie sądził przywódców rządowych za ludy, które mają obowiązek bronić i nimi rządzić.

Z wiarą błagajmy Pana aby chronił Kościół oraz świat. Niech Błogosławiona Dziewica, Wspomożycielka chrześcijan, zmiażdży głowę starożytnego Węża i pokona plany dzieci ciemności.

8 maj 2020

Rubens - św. Jerzy pokonuje diabła

Link do treści oryginalnej.

Comment

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'Phar' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: