No icon

Banksterzy przegrywają

UMOWA GETIN NOBLE BANK NIEWAŻNA - NA POHYBEL BANKSTEROM!

Niedawno zapadł kolejny wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytu indeksowanego, tym razem Getin Noble Bank.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli wyrokiem z dnia 25 stycznia 2017 r. (Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Wola I C 1750 – 16) uznał, że umowa Getin Noble Bank jest nieważna, w związku z czym kredytobiorcy przysługuje zwrot wszystkich dotychczas zapłaconych rat jako świadczenia nienależnego.

Sąd uznał, że umowa kredytu indeksowanego jest sprzeczna z prawem, to znaczy z art. 69 ust. 1 prawa bankowego oraz art. 353(1) kc., gdyż:

  1. Wysokość zobowiązania kredytobiorcy została określona jednostronnie przez bank poprzez przeliczenie kwoty wypłaconego kredytu na równowartość CHF po kursie przez siebie ustalonym a ustalenie wysokości zobowiązania nastąpiło po wyższym kursie;
  2. W rezultacie wysokość zobowiązania kredytobiorcy była znacznie wyższa niż kwota udzielonego kredytu;
  3. Innymi słowy, saldo zadłużenia nie odpowiadało kwocie kredytu wskazanej w umowie.
  4. Dowolne kształtowanie wysokości zobowiązania jednej strony umowy przez drugą stronę sprzeciwia się naturze stosunku prawnego, a przeto jest niedopuszczalne;
  5. Nieważnością zostały więc objęte postanowienia umowy dotyczące wysokości udzielonego kredytu oraz zobowiązania kredytobiorcy. Ponieważ są to główne postanowienia umowy, należy uznać, że cała umowa jest nieważna;
  6. Dodatkowo sąd uznał, że gdyby nie doszło do uznania umowy za nieważną, to należałoby uznać postanowienia dotyczące indeksacji za bezskuteczne, a przez to należałoby obliczyć wysokość rat spłaty kredytu w należytej wysokości, to jest bez ich stosowania.
  7. Wreszcie sąd uznał, że w praktyce działania Getin Noble Bank doszło do zachowań stanowiących nieuczciwe praktyki rynkowe – jednak umowa kredytowa została zawarta w 2007 r., jeszcze przed wejściem w życie ustawy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk rynkowych.

W efekcie sąd zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot kwoty ponad 40 tys. zł.

Rozumowanie sądu należy w pełni podzielić. Jest to kolejny wyrok stwierdzający, że umowy kredytów indeksowanych są nieważne.

Wyrok jest nieprawomocny.

Autor: Jacek Czabański  - źródło: http://pomocfrankowiczom.pl/?p=823

 

Comment

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'Phar' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: