No icon

Polska

PROTOKOŁY MĘDRCÓW SYJONU - II WYDANIE PROGRAMU DOMINACJI ŚWIATOWEJ, CZYLI: GRIZZLY MAN

Do Ziemi Obiecanej
Czterdzieści lat wybrany lud
Aj-waj, w przymierzu z Panem
Bezdrożem Mojżesz wiódł...

Oj żeż ty, Mojżesz!
Oj żeż ty, Mojżesz!
Oj żeż ty, Mojżesz!
Na na na na na na

Tak pisała Olga Lipińska dla swojego słynnego swego czasu kabaretu. I rzeczywiście, opowieści o Mojżeszu, który miałby napisać Stary Testament, tam właśnie się nadają, to dla nich miejsce najwłaściwsze.

W swojej bestsellerowej książce The Invention of The Jewish People historyk izraelski prof. Shlomo Sand ujawnia fakty miażdżące dla żydowskiej narracji o rzekomym prawie do ziemi w Palestynie, którą miał im ofiarować sam Bóg. Jako motto rozdziału „Mito-historia, Na Początku Bóg Stworzył Ludzi” na str. 64 przytacza słowa jednego z największych filozofów żydowskich, Barucha Spinozy, który w swoim Traktacie Filozoficzno-Teologicznym z 1670 r. konkluduje, iż:

” Z tego, co zostało dotąd powiedziane, jest jaśniejsze niż światło podczas słonecznego dnia, że Pentateuch (Tora, pierwszych 5 ksiąg Starego Testamentu zwanych „mojżeszowymi”) nie został napisany przez Mojżesza, ale przez kogoś, kto żył znacznie później po Mojżeszu.”

Kłamstwo jest wbudowane w żydowski system, to jego esencja i podstawa, zapisana literalnie w Nowym Testamencie, w Ewangelii św. Jana 8:44

Nie tylko kłamstwo zresztą, ale i podstęp wężowego plemienia oraz odwieczne pragnienie „chorych obłąkańców” - jak o nich pisał Julian Tuwim w swoim wierszu pt.: „Żydzi” – do panowania nad całym światem. To pragnienie niezmiernie silne, połączone z absolutnym przekonaniem, że ten dzień wkrótce nadejdzie, a wówczas żydowski Mesjasz zstąpi (z piekła?) do żydostwa i obejmie nad nimi komendę, ćwicząc wszystkich gojów żelazną laską. Nie będzie znał litości, tak jak nie zna jej plemienny, sadystyczny, nieporadny Bóg Jahwe i nie znało jej nigdy żydostwo, już od Abrahama, który własnemu synowi Izaakowi chciał poderżnąć gardło, po czym zamierzał spalić go na stosie i w tym właśnie celu objuczył Izaaka drewnem, prowadząc go na ofiarną górę.

Nie znali litości Lewici, mordujący na lewo i prawo, nie znali jej żydowscy bolszewicy w okupowanej Rosji, nie znali jej żydowscy żołnierze Hitlera, ani policja żydowska, nie znała jej krwawa żydokomuna w Polsce, nie znają jej amerykańskie wojska pod żydowską komendą, nie zna jej państwo apartheidu Izrael, nie znają jej żydowscy finansiści mordujący miliony ludzi swoją bronią masowego rażenia. Litość jest dla żydostwa pojęciem tak obcym, jak sprawiedliwość, uczciwość, czy prawda.

Jest jednak od tej reguły wyjątek. Żydzi bywają szczerzy do bólu oraz swoiście – jeśli to wyrażenie na miejscu - uczciwi w prezentowaniu własnych programów, ale tylko pośród swego plemienia, w tajemnicy przed światem i wówczas, gdy te programy służą unicestwieniu innych, gojów, a więc wszystkich nie-żydów.

Jednym z takich programów są otoczone złą sławą Protokoły Mędrców Syjonu. Nie będziemy tu bronić ich autentyczności, Przypomnimy tylko, że kiedy Protokoły zostały ujawnione w Anglii na początku XX w., zlecenie ich niezwłocznego wydania i przedstawienia opinii publicznej otrzymała oficjalna drukarnia rządowa Eyre and Spotiswoode – co jest równoznaczne z dyspozycją rządu brytyjskiego w tej sprawie. Natomiast londyński Times odpowiadając wówczas na żydowskie ataki na Protokoły twierdził, że argumentacja „nie jest satysfakcjonująca”.

Symptomatyczny jest także casus USA, których Departament Sprawiedliwości zwrócił się w 1920 r. po opinię w sprawie Protokołów do prominentnego znawcy syjonizmu p. Bernsteina pytając go, czy to możliwe, aby ich autorem był dr Theodor Herzl. Po analizie p. Bernstein stwierdził, iż „ta praca jest prawdopodobnie dziełem Herzla”.

Protokoły Mędrców Syjonu to lektura obowiązkowa. Jeśli chcemy zrozumieć współczesny świat oraz uzyskać wyjaśnienie dla wielu współcześnie zachodzących procesów, które teoretycznie wydawałyby nie do pomyślenia nie tylko w Polsce, ale na całym niemal świecie, musimy je przeczytać. Wówczas otrzymamy wstrząsające skądinąd odpowiedzi na wiele pytań, takie, których nie podejrzewaliśmy w najdalej idących domysłach, a jednak nie będziemy potrafili zaprzeczyć ich prawdziwości wobec faktów, które są obiektywne.

Jak to jest możliwe, że neo-marksizm objaśniany dziś publiczności przez p. Krzysztofa Karonia - choć bez sięgania do praźródła - oraz absurdalna ideologia gender, propaganda dewiacji, zdominowały Europę Zachodnią i z takim impetem wkraczają obecnie do Polski? Czemu służą masowe szczepienia, do których przymuszają obywateli aparatczycy poszczególnych państw? Dlaczego parlamenty poszczególnych krajów stały się scenami żałosnych, pustych występów krasomówczych? Dlaczego sądownictwo jest antypolskie? Skąd wzięły się „walka z terroryzmem” oraz sam terroryzm? Kto i dlaczego utworzył oraz kontroluje całą masonerię świata? Jakie mechanizmy psychologiczne są wykorzystywane dla przejęcia kontroli nad społeczeństwami? Skąd się wzięły kolorowe rewolucje na Ukrainie, w Tunezji, Libii, KOD oraz żółte kamizelki w Paryżu? Jaka jest funkcja złota i dlaczego zniknął parytet dla dolara USA, czyniąc go bezwartościowym kawałkiem papieru? Skąd się wzięły korporacje oraz monopole handlowe i czemu służą, Czy są neoliberalną opcją sowieckich kołchozów? W czyich rękach pozostaje cały kapitał? Skąd wzięły się pieniądze fiducjarne oraz rezerwy cząstkowe w bankowości, jaką pełnią funkcję? Dlaczego Abraham Lincoln oraz John Kennedy zostali rozstrzelani? Dlaczego tłum jest ślepy, a spiskowcy pozostają bezkarni? Skąd się wzięły partie polityczne i jakie realizują cele, najczęściej nie zdając sobie z tego w ogóle sprawy? Skąd się wziął alkoholizm? Dlaczego na świecie szerzą się narkotyki? Jakie jest zadanie pornografii? Kto zorganizował i przeprowadził tzw. Wielką Rewolucję Francuską? Dlaczego arystokracja oraz intelektualiści „gojów” są postrzegani przez żydostwo jako śmiertelni wrogowie? Kto prowadzi wojnę ekonomiczną z „gojami” i dlaczego? Kim w istocie są prezydenci państw? Dlaczego demoralizacja zakreśla obecnie tak szerokie kręgi? Jaka jest rola prasy, radia, telewizji oraz Internetu, a także kina, teatrów i literatury pod kontrolą żydowską? Skąd się bierze zniewolenie nędzą oraz kredytem? Jaka jest rzeczywista funkcja spekulacji? Skąd się wzięły i jaką pełnią rolę tzw. „kredyty we frankach szwajcarskich”? Dlaczego Izrael ma być uczestnikiem sojuszu… Trójmorza? Jaka jest rola manipulacji psychologicznej w realizacji żydowskiej dyktatury? Dlaczego nie ma nic równie niebezpiecznego dla psychopatycznego żydostwa, jak inicjatywa osobista „gojów”? Czemu służy dług publiczny państwa? Dlaczego dotacje unijne są udzielane gminom na przedsięwzięcia nieprzynoszące zysku?

Na te oraz na wiele innych pytań uzyskamy jasne odpowiedzi po lekturze Protokołów Mędrców Syjonu. Od czasu ich ogłoszenia wiele zostało wykonane, metody zostały ulepszone, z pomocą przyszła technologia, choćby Internet, o który w jednym ze swych ostatnich dokumentów filmowych Werner Herzog pyta filozoficznie: czy może być emanacją szatana? Jednak cel pozostał wciąż ten sam i jest realizowany z żelazną konsekwencją.

Oddajemy zatem w Państwa ręce wydanie II Protokołów Mędrców Syjonu, uzupełnione o nowe fakty i dokumenty, traktując to jako nasz obowiązek wobec polskiego społeczeństwa, w większości kompletnie dziś zagubionego, nierozumiejącego przyczyn zdarzeń oraz ich celu, gotowego iść na kompromisy, które z góry są skazane na niepowodzenie.

Werner Herzog jeden ze swoich świetnych, metaforycznych dokumentów filmowych zatytułowany „Grizzly Man”, wyświetlany w Polsce pod tytułem „Człowiek Niedźwiedź”, poświęcił idealiście pochodzącemu z Stanów Zjednoczonych Timothy Treadwellowi, który postanowił zbratać się z najgroźniejszymi na świecie niedźwiedziami Grizzli. Zamieszkał pośród nich w Katmai National Park na Alasce i przez 13 sezonów letnich, do pory snu zimowego żył razem z nimi, mieszkając samotnie w obozie koło strumienia, w którym Niedźwiedzie polowały na ryby. Filmował je, cieszył się ich towarzystwem, uważał za swoich przyjaciół, a w zimie jeździł z prelekcjami po USA oraz prowadził własny program telewizyjny, gdzie sławił przyjaźń człowieka z niedźwiedziami. Podczas trzynastego pobytu, wówczas ze swoją dziewczyną, która powodowana intuicją kobiecą – jak pisał w dzienniczku Timothy - odczuwała cały czas niepokój, niedźwiedzie rozerwały oboje na strzępy. Zachowało się nagranie filmowe, które w tym momencie Timothy robił niedźwiedziom, jak zwykle. Kiedy obraz zanika słyszymy krzyki zaskoczonego obrotem spraw człowieka oraz złowieszcze odgłosy pożerania go żywcem.

Timothy Treadwell nie rozumiał, że z naturą nie wygra, niedźwiedzie Grizzli mają mord wbudowany w genotyp i żaden człowiek nigdy nie będzie przy nich bezpieczny, nigdy nie zazna od nich prawdziwej przyjaźni, ani współczucia, gdyż one nie są do przyjaźni zdolne, taką mają konstrukcję psychiczną i nic się na to nie poradzi.

 

Artykuł stanowi opinię Autora.

Comment

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'Phar' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: