No icon

Polska

UWAGA! WEDŁUG USTAWY W WERSJI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 23 LUTEGO 2021 SZCZEPIENIA COVID SĄ W POLSCE OBOWIĄZKOWE

Mocodawcy terrorystycznego, marionetkowego rządu komedianta Mateusza Jakuba (Jakub zwany Izraelem, czyli: ten, który walczy z Bogiem...) Morawieckiego planują blitzkrieg przymusowych szczepień Covid-19 w Polsce i przygotowali sobie do tego podstawę pozorną prawną, oczywiście sprzeczną z Konstytucją stanowiącą w Polsce akt prawa najwyższej rangi.

Jednak działania sprzeczne z Konstytucją, nielegalne, są standardem rządu, działającego jako ramię zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, a mimo to żaden sąd dotąd nie wpakował ich za kratki, jak w państwie prawa powinien, chociaż adekwatne powiadomienia o przestępczej działalności tego plemiennego gangu psychopatów zostały złożone w kilku prokuraturach nie tylko przez p. posła Grzegorza Brauna, co powinno skutkować natychmiastowym, tymczasowym aresztem wydobywczym do sprawy całej szajki, obejmującej Morawieckiego, Szumowskiego, Pinkasa, Emilewicz, Niedzielskiego, Kaczyńskiego et consortes oraz błyskawicznym śledztwem, aktem oskarżenia i skazaniem, ze względu na najwyższą szkodliwość społeczną popełnianych przez nich przestępstw, kwalifikujących się do pojęć eksterminacji Narodu Polskiego poprzez planowe ludobójstwo.

Swoją drogą, poszczególne prokuratury dawno już powinny wszcząć śledztwa z urzędu, ponieważ informacji o charakterze powiadomień o masowych morderstwach Polaków dokonywanych przez lekarzy, pielęgniarki oraz przeszkolony naprędce personel jest w przestrzeni publicznej dostępnych aż nadto, znane są wystąpienia lekarzy oraz naukowców w tej sprawie, zatem zaniechanie działań prokuratorskich jest nie tylko zaniechaniem oraz przekroczeniem uprawnień z art. 231 kk, ale także współudziałem w przestępstwie, pomocnictwem oraz rolą sprawczą, za co prokuratorzy muszą odpowiedzieć karnie. I przyjdzie taki czas.

Art. 18. § 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu.

§ 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.

§ 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie.

Trudno sobie wyobrazić sytuację, w której prokuratury powiadamiane w doniesieniach medialnych o tym, że na terenie Polski grasuje seryjny morderca Meki Majcher, który masowo podrzyna gardła ofiarom, a ich ciała usiłuje spopielać - niczym Abraham (amerykanie tak nazwali swoje czołgi), który już, już podrzynał gardło rodzonemu synowi Izaakowi, planując go potem spalić na ofiarnym stosie, kiedy w ostatnim momencie za rękę złapał go Anioł, krzycząc prawdopodobnie prosto w twarz coś w rodzaju: „podgięło cię, palancie?!” - nie podejmują czynności wyjaśniających, natychmiast nie wszczynają śledztwa z urzędu, nie wysyłają policji w miejsca zbrodni, żeby zebrała i zabezpieczyła ślady, przeprowadziła dochodzenie. A jednak tego nie robią

W jaki sposób rząd Morawieckiego zamierza zmusić Polaków do poddania się wbrew własnej woli hitlerowskiemu z natury eksperymentowi paramedycznemu, przedstawianemu w fałszywej propagandzie jako szczepienia ochronne?

Otóż, chce wykorzystać ustawę opublikowaną w Dz.U.2020.1845, której zapisy w wersji od 23 lutego 2021r. stanowią, jak niżej:

Art. 17. [Obowiązkowe szczepienia ochronne]

1. Osoby, określone na podstawie ust. 10 pkt 2, są obowiązane do poddawania się szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaźnym określonym na podstawie ust. 10 pkt 1, zwanym dalej "obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi".

A tu mamy wspomniane ust. 10 pkt 1 i 2, wyjaśniające, czym wg rozpoządzenia są choroby zakaźne oraz kto podlega obowiązkowi szczepień:

10. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień ochronnych,

2) osoby lub grupy osób obowiązane do poddawania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaźnym, wiek i inne okoliczności stanowiące przesłankę do nałożenia obowiązku szczepień ochronnych na te osoby.

Wynika z tego wprost, iż minister w każdej chwili, z dnia na dzień, może wydać rozporządzenie z wykazem chorób zakaźnych, w którym ujmie Covid-19, może także określić od tak, wg własnego uznania to, kim są osoby, obowiązane do poddania się przymusowi szczepień ochronnych.

To rozwiązanie w teorii sprytne, ponieważ jedyną osobą odpowiedzialną prawnie miałby być minister zdrowia, który może np. wyjechać do Izraela, albo zginąć w wypadku samochodowym, albo wpaść do czarnej dziury. W teorii, ponieważ w praktyce społeczeństwo nie pozwoli na to, aby obecni mordercy kierujący w Polsce kabałą zbrodni przeciwko Narodowi uszli sprawiedliwości i jeśli sąd nie zechce ich skazać, wówczas dojdzie do samosądów, podczas których najprawdopodobniej zawisną na latarniach, czego chwila jest bliska, a potwierdził to wczoraj uznany jasnowidz p. Krzysztof Jackowski, mówiąc o ostracyzmie w Polsce nie w pojęciu potocznym, a wg definicji słownikowej. Zatem społeczeństwo już wytypowało tych, którzy mają podlegać banicji, ale banicji do piekła, gdzie nagromadzone korupcją pieniądze, na nic się zdadzą.

Czy w Polsce zostanie wprowadzony stany wyjątkowy? Jeśli będzie opór społeczny przeciwko szczepieniom, których tragiczny skutek motorom tej kabały jest doskonale znany, ludzie nie będą chcieli poddawać się temu eksperymentowi paramedycznemu w pożądanej liczbie mimo propagandy w mediach, najprawdopodobniej tak. Wówczas zaczną się prawdziwe łapanki oraz przymusowe szczepienia w domach, które będą nachodziły bolszewickie trojki typu sowieckiego. Dlaczego? Ponieważ, jak to w kabale, liczy się właściwa liczba, pozwalająca osiągnąć sukces.

 

Comment

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'Phar' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: