Nowe Ateny  -  internetowy magazyn muckrakingowy
Świat NIKT NAS NIE UCISZY – ODPOWIEDŹ LEKARZY I NAUKOWCÓW Z CAŁEGO ŚWIATA NA WOJNĘ INFORMACYJNĄ BBC PROMUJĄCĄ OSZUSTWO COVID-19
Friday, 05 Mar 2021 15:01 pm
Nowe Ateny  -  internetowy magazyn muckrakingowy

Nowe Ateny - internetowy magazyn muckrakingowy

W dniu 15 lutego jaczejka propagandowa BBC wyemitowała brudny, propagandowy paszkwil, wyjątkowo bezczelnie zatytułowany „Szczepionki. Wojna informacyjna”, w którym atakuje autorytety medyczne oraz naukowe, jak prof. Dolores Cahill z Irlandii, dr Vernon Coleman z UK, dr Andrew Kaufmann z USA, dr Tom Cowan z USA, prof. Klaus Püschel z Niemiec, a także wiele innych wybitnych, kompetentnych postaci kwestionujących fałszywą pandemię na podstawie powszechnej wiedzy medycznej oraz specjalistycznych badań naukowych. W filmie zatrudniono skorumpowane kreatury brytyjskie, typu Horban, Simon, itp. aby atakowały zdrowy rozsądek oraz niezaprzeczalne fakty w sposób znany w Polsce doskonale, choćby z tezy Kaczyńskiego:" Nikt nam nie powie, że czarne to czarne, a białe - białe." Pośród nich wyróżnia się naturalnie żydostwo, jak Rachela Robathan z rady miasta Wesminster, czy prof. Liam Smeeth, wspierający koszerny kabaret.

W odpowiedzi Oracle Films wypuściła dokument zatytułowany ASK THE EXPERTS II, w którym z poparciem argumentów mędrca szkiełka i oka obnaża hipokryzję, kłamstwa oraz bezczelny cynizm fałszywych autorytetów BBC, skorumpowanych przez koncerny farmaceutyczne oraz fundację Billa i Meliny Gatesów, prezentując adekwatne dowody, łącznie z wysokością dotacji, które otrzymały.

Zamieszcza także wypowiedzi wybitnych naukowców, którzy nie działają dla podłego zysku oraz nie mają konfliktu interesów, jak dr Andrew Kaufmann z USA (wiwat wolny Texas!), który mówi o tym, że szczepienia preparatami Pfizera, AstraZeneca, J&J, Moderny (GSK) oraz reszty gangu nie posiadają w żadnym kraju oficjalnego dopuszczenia do stosowania i są wciąż w fazie eksperymentu o skutkach, których nikt nie potrafi przewidzieć. Dokument autoryzacyjny amerykańskiej agencji leków FDA odnoszący się do specyfików Pfizera i Moderny posługuje się następującym językiem: "...jest rozsądnie WIERZYĆ, że szczepionki Pfizera i Moderny MOGĄ być efektywne w zapobieganiu Covid-19" To nie są oświadczenia deklaratywne, nie zawierają żadnej pewności, to przypuszczenia.

Powodem, dla którego nie jest możliwe umieszczanie reklam szczepionek Covid-19 w amerykańskiej telewizji jest właśnie brak oficjalnego dopuszczenia ich do obrotu, a jedynie dopuszczenie w trybie "emergency", czyli ze względu na rzekomą, pilną potrzebę, choć bez wymaganych wyników badań. Ten defekt uniemożliwia także masowe szczepienia personelu wojskowego w USA, co było w planie, a nie może zostać wykonane, ponieważ wielu żołnierzy odmawia przyjęcia tych "szczepionek", co - jak mówi dr Kaufman - nie miało dotąd precedensu.

Z kolei dr Tom Cowan przypomina o procedurze, jaka jest przyjęta w świecie naukowym i medycznym przy ustalaniu przyczyn chorób oraz ich leczeniu. Przede wszystkim, bada się grupę ludzi, którzy mają podobne objawy, świadczące o tym, że mogą przechodzić podobną chorobę. Jeśli jest to choroba wirusowa, izoluje się i dokładnie oczyszcza wirusy potencjalnie odpowiedzialne za jej wywołanie wg procedur standardowych dla laboratoriów wirusologicznych od dekad, bada się je pod mikroskopem elektronowym i fotografuje. Kolejnym krokiem jest analiza materiału genetycznego tych wirusów z zastosowaniem sekwenserów, używanych do tego typu zadań od wielu lat. Wszystkie sekwencje wirusa powinny być identyczne. Następnie takie wyizolowane, oczyszczone sfotografowane wirusy od różnych pacjentów porównuje się ze sobą i jeśli są rzeczywiście identyczne, wówczas istnieje prawdopodobieństwo, że to one są przyczyną choroby. Pokazuje się je światu w renomowanych publikacjach medycznych oraz wyniki badań. Kolejnym krokiem są testy na zwierzętach, którym wprowadza się te wyizolowane, oczyszczone, sfotografowane, identyczne wirusy do organizmu i pod rygorystyczną kontrolą bada się, czy wywołają takie same objawy, jak u ludzi. Wtedy tylko wtedy, po przeprowadzeniu tych wszystkich czynności, możemy powiedzieć, że ten nowy wirus jest prawdopodobną przyczyną choroby.

Dr Tom Cowan kontynuuje mówiąc, że w ciągu całego ostatniego roku spędził niezliczone godziny na poszukiwaniu artykułów i publikacji naukowych na temat, czy wirus Covid-19 został prawidłowo wyizolowany, oczyszczony, sfotografowany i scharakteryzowany. Szokiem oraz zaskoczeniem było dla niego odkrycie, że ani on, ani nikt inny spośród naukowców, których zna, nie dotarł dotąd do choćby jednego, opublikowanego studium, w którym było byłoby opisane, że ktoś zamierzał choćby wykonać te badania. Dodatkowym szokiem był fakt, że te proste, niezbędne z naukowych względów kroki nie zostały wykonane nie tylko w przypadku Covid-19, ale także w przypadku AIDS, żółtaczki typu C, czy jakiejkolwiek innej choroby przypuszczalnie spowodowanej patogenicznymi wirusami. Jakkolwiek mogą te ustalenia brzmieć szokująco, proszę, aby ktokolwiek dysponuje takimi badaniami udostępnił je publicznie – mówi dr Cowan. Lecz nikt in nie udostępni, ponieważ nie istnieją.

Standardową wymówką w przypadku niewykonania tych badań, jest twierdzenie, że nie ma dostatecznie dużo wirusów do badania u chorych osób, albo, że wisusy są tworami wewnątrzkomórkowymi i dlatego nie mogą być znalezione poza komórkami. Moja odpowiedź jest taka: jeśli nie można tych wirusów znaleźć w dostatecznej do badania ilości w tkankach chorych ludzi używając mikroskopów elektronowych, to w jaki sposób te same wirusy mają potencjał, by nas wszystkich pozabijać? I skoro wirus nie może być znaleziony poza komórką i nie istnieje poza komórką, to w jaki cudowny sposób przenosi się z osoby na osobę?

Logika w jasny sposób mówi, że jeśli nie wyizolowałeś rzeczy, której poszukujesz, wówczas nie istnieje sposób, aby określić z czego ta rzecz jest zrobiona i co ona powoduje. Implikacje tego, co powiedziałem, są ogromne. Jeśli nie ma dowodu na istnienie patogenicznych wirusów, to co w takim razie powoduje, że ludzie chorują? Co powoduje to, co ludzie nazywają „symptomami Covidu”? Dlaczego zamykamy całą populację w domach na podstawie wyimaginowanego wirusa? – pyta dr Cowan.

Dr Kevin P. Corbet z UK potwierdza słowa dra Cowana mówiąc o tym, że wirus SARS-Cov-2 nigdy nie został wyizolowany oraz oczyszczony. Mówi, że służba zdrowia w UK nie jest już zarządzana przez lekarzy specjalistów, a przez rząd, podobnie jak to miało miejsce w Niemczech ery hitleryzmu. Działaniami rządu kierują obliczenia matematyczne prof. Fergusona, który już wielokrotnie w przeszłości obnażył własną ignorancję, gdyż jego wyliczenia miały się nijak do rzeczywistości. Poprzednio rozniecał „chorobę szalonych krów” próbując doprowadzić do wybicia wszystkich zwierząt, jednak dzisiaj nie chodzi o krowy, a o zabijanie nas i naszych bliskich w szpitalach i domach opieki, poddawanych morderczym protokołom medycznym, włącznie z mechaniczną wentylacją respiratorami. Dr Cobert mówi także wymieniając BBC o sprawczej roli mediów, które nie prowadzą debaty i nie dopuszczają do głosu rzeczowej, kompetentnej krytyki przez co stają się wspólnikami ponoszącym odpowiedzialność na równi ze skorumpowanymi politykami w tej zbrodni ludobójstwa.

Dr Anne Fierlafijn z Belgii wyraża bardzo duże zaniepokojenie sposobem, w jakim są prowadzone szczepienia Covid-19, rosnące liczby zgonów po szczepieniach w domach opieki muszą zostać badane, abyśmy się dowiedzieli, co się dzieje naprawdę.

Dr Hilde De Smet z Belgii zwraca uwagę na to, że wszystkie szczepionki są w fazie eksperymentalnej i nigdzie nie zostały ukończone wymagane prawem badania III fazy, czego nie wiedzą osoby szczepione. To oznacza, że ogromna część populacji nieświadomie, bez wyrażenia zgody bierze udział eksperymencie medycznym.

Prof. Konstantin Pawlidis z UK odniósł się do dezinformacji prowadzonej przez rządy oraz media i akademików z premedytacją, aby manipulować opinią publiczną oraz ukrywać prawdę, a także wprowadzać szum informacyjny. Nikt nie informuje opinii publicznej, że obecnie są już 4 tysiące mutacji tego wirusa, więc nie ma możliwości wyprodukowania skutecznej szczepionki.

Dr Piotr Rubas z Polski odnosząc się do kwestii niebezpieczeństwa fałszywej pandemii przytacza wyniki badań prof. Joanidisa mówiące między innymi o liczbie zachorowań na Covid-19, która wynosi od 0.02% do 0,6% co oznacza, iż nawet jeśli ktoś jest w tzw. grupie ryzyka, prawdopodobieństwo pokonania infekcji wynosi ponad 99%. Ta informacja została także potwierdzona przez WHO latem ubiegłego roku. Nie ma podstaw do ogłaszania pandemii.

Czy osoba zdrowa może zarażać? Nie. Wyniki badań przytoczone przez dra Piotra Rubasa mówią, że prawdopodobieństwo wynosi zero, nie istnieje. Dlatego noszenie masek, abstrahując od innych przyczyn, jest kompletnym, szkodliwym nonsensem.

Dr Johan Denis z Belgii mówi o książce „Śmiercionośna medycyna oraz zorganizowana przestępczość” nagrodzonej przez Brytyjskie Stowarzyszenie Medyczne (wow!). Autor jest byłym dyrektorem Instytutu Kohland w Danii, a więc człowiekiem o niewątpliwych kompetencjach. W książce przytacza fakt, że trzecia część zgonów jest spowodowana przez medycynę, zaraz po raku oraz chorobach krążenia. Big Farma oraz koncerny szczepionkowe funkcjonują jako zorganizowane grupy przestępcze, fałszują wyniki badań, ukrywają skutki uboczne, posługują się korupcją wobec lekarzy i profesorów, sponsorują uniwersytety, infiltrują edukację oraz komisje regulacyjne. Korumpują organizacje pacjentów, zamieszczają fałszywe reklamy, zakłamują publikacje wynajętymi ghost writerami. Cała oszustwo korony zostało uruchomione po to, aby nas zmusić do zaszczepienia się. To nie jest szczepionka, to jest eksperymentalna terapia genowa z nami, jako królikami doświadczalnymi. Prawda nas wyzwoli a światło pokona ciemność - mówi dr Denis.

Senator Scott Jensen z USA, doktor medycyny, mówi, że słyszymy wciąż całkowicie skurwioną (bastardized ) frazę „podążaj za nauką”, która nauką nie jest oraz widzimy społeczeństwa sterroryzowane oczekiwaniem, jakie będą następne decyzje polityków. Widzimy całkowity brak transparentności oraz modele matematyczne wyabstrahowane z rzeczywistości.

Dr Sherry Tempey z USA w kontekście ludobójstwa covid-19 rozpoczyna swoją wypowiedź od słów, że globalna depopulacja jest faktem oraz, że realizowana jest na różne sposoby, począwszy od powstrzymywania przyszłych matek przed zajściem w ciążę, czy dodawania do szczepionek szkodliwych adjuwantów, jak aluminium. Przytacza także migawkę, fragment wystąpienia Billa Gatesa na platformie TEDEX, gdzie Gates mówi o rzekomym przeludnieniu oraz, że „jeśli zrobimy naprawdę dobrą robotę szczepieniami oraz właściwą opieką zdrowotną”, to zredukujemy populację o jakieś 15%. Publikuje również dane z amerykańskiego CDC o skali zgonów po szczepieniach Covid-19 oraz skutkach ubocznych, które publikowaliśmy ostatnio w zaktualizowanej wersji, gdzie podane liczby są już ponad dwukrotnie większe, a liczba zgonów w USA na koniec lutego 2021 przekroczyła 1100 osób. Dr. Templey wyraża oburzenie, iż mimo tak alarmujących danych szczepionki są wciąż w użyciu i akcja przymuszania do nich się wzmaga.

Dr Heiko Santelmann pracujący w Norwegii mówi, iż preparaty covid-19 Pfizera i s-ki nie dają żadnej odporności, natomiast rządy przedstawiające zbrodniczy proceder jako szczepienia, a nie eksperymentalną terapię genową, otwarcie kłamią.

W całym materiale występuje jeszcze wielu, renomowanych naukowców i lekarzy, którzy rozbijają w pył merytoryczną argumentacją narrację fałszywej pandemii oraz oszczerstwa BBC rzucane przeciwko nim. To materiał obowiązkowy, mamy nadzieję, że ktoś go przetłumaczy i umieści polskie napisy.

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'Phar' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: